• Login
 • Pass

Witaj Nieznajomy, Załóż konto!

O Nas

Dnia 7 grudnia 2006 roku oficialnie zarejestrowane zostało na Uniwersytecie Warszawskim Studenckie Koło Chemiczne "IZOMER", z numerem ewidencyjnym 490.
Opiekunem Koła został prof. dr hab. Janusz Jurczak.


Pomysł Organizacji, który urzeczywistnił się w projekcie Koła Izomer narodził się wśród studentów pasjonatów Wydziałów MISMaP i Chemii UW. Potrzeba wspólnych działań, wynikająca ze zbliżonych celów, takich jak:

 • wymiana doświadczeń;
 • samokształcenie;
 • integracja środowiska;
 • wsparcie i wzajemna pomoc;
 • know-how;
 • poszukiwanie nowych dróg rozwoju.

Nasz projekt pokazał, że jest zapotrzebowanie na tego typu organizacje w środowisku studentów UW. Czego przejawem było szerokie zainteresowanie w środowisku akademickim i wśród studentów.


Realizujemy nasze cele przez:

 • współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi (NGO-s) w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
 • pogłębianie wiedzy z zakresu nauk chemicznych;
 • organizowanie różnych form dokształcania i samokształcenia;
 • propagowanie informacji o działalności koła poprzez różne formy przekazu;
 • podejmowanie współpracy z innymi organizacjami naukowymi i nie tylko;
 • utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie kraju i zagranicą;
 • uczestniczenie w programach pomocowych i naukowych krajowych i zagranicznych;
 • organizowanie i uczestniczenie w imprezach masowych oraz innych form propagujących cele statutowe koła;
 • prowadzenie działalności doradczej i promocyjnej wśród pracodawców dotyczącej zatrudnienia przez nich absolwentów nauk chemicznych.